Για την υποστήριξη της εταιρείας σας: 210-9483490

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η LOGIFER ΕΠΕ μέσω του ιστοτόπου της logifer.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες/ χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχoνται πλήρως.

Η χρήση του ιστοτόπου συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο

Οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτόν τον ιστότοπο  παρέχονται ως γενικές οδηγίες και αποσκοπούν στο να προσφέρουν στον χρήστη ενημέρωση γενικού ενδιαφέροντος. Η LOGIFER ΕΠΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπό της να είναι ακριβείς. Εντούτοις, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί ότι δεν μπορούν να εντοπιστούν λάθη,  παραλείψεις ή ανακρίβειες, ιδιαίτερα  δε σχετικά με πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους και αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες τους. Για ακριβή πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στον κατάλληλο συνεργάτη της LOGIFER ΕΠΕ.

Περιορισμός Ευθύνης 

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να είναι έγκυρες, ωστόσο  παρέχονται «ως έχουν» χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, εκπεφρασμένες ή υπονοούμενές, σχετικά με την ακρίβεια και την πληρότητά τους. Η LOGIFER ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε και παντός είδους ζημίες που μπορεί να οφείλονται στην χρήση του δικτυακού αυτού τόπου ή σε πληροφορίες που αντλήθηκαν από αυτόν. Επιπλέον η LOGIFER ΕΠΕ δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία πελάτη, οποιουδήποτε είδους, από τη χρήση προϊόντος ή υπηρεσίας οι οποίες αναφέρονται στον ιστότοπο με αιτιολογικό την χρήση του λόγω πληροφοριών οι οποίες δημοσιεύονται στον ιστότοπο αυτόν. Για κάθε προϊόν υπεύθυνος είναι ο κατασκευαστής του και για τις υπηρεσίες η δέσμευση προκύπτει από τους όρους της σχετικής σύμβασης.

Επίσης, λόγω της φύσης του διαδικτύου, η LOGIFER ΕΠΕ δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί ότι δεν θα παρουσιαστούν καθυστερήσεις και διαταραχές στην εμφάνιση των ιστοσελίδων, προβλήματα στην διαθεσιμότητα του ιστοτόπου ή να εγγυηθεί ότι αυτός δεν θα προσβληθεί από κακόβουλο λογισμικό το οποίο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα συστήματα του χρήστη.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και η δομή αυτού του ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της LOGIFER ΕΠΕ και προστατεύεται ως τέτοια. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή περιεχομένου του ιστοτόπου με οποιοδήποτε τρόπο (όπως εκτύπωση, αντιγραφή, διανομή, δημοσίευση σε blog, σε άλλο ιστότοπο κλπ) επιτρέπεται μόνο εφόσον ικανοποιούνται οι παρακάτω όροι:

  • Το περιεχόμενο το οποίο θα αναπαραχθεί προορίζεται για προσωπική, μη εμπορική χρήση
  • Σε κάθε πληροφορία που αναπαράγεται από τον ιστότοπο θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή προέλευσής της
  • Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας του ιστοτόπου και η εν συνεχεία αναπαραγωγή της με τρόπο ο οποίος να δηλώνει ή να υπονοεί ότι είναι ακριβές αντίγραφο από τον ιστότοπο της LOGIFER ΕΠΕ
  • Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή πληροφοριών του ιστοτόπου με σκοπό την αρνητική προβολή της LOGIFER ΕΠΕ ή προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας ή τρίτων τα οποία αναφέρονται στον ιστότοπο

Εμπορικά Σήματα και Λογότυπα

Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο της LOGIFER ΕΠΕ προστατεύονται από τους νόμους που διέπουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα εμπορικά σήματα. Η χρήση του λογοτύπου και των σημάτων της LOGIFER ΕΠΕ δεν επιτρέπεται δίχως την προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας. Ομοίως για τη χρήση των λοιπών σημάτων και λογοτύπων που εμφανίζονται στον ιστότοπο θα πρέπει να συμμορφώνεστε με την σχετική αδειοδότηση των κατόχων τους.

Υπερσύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους

Οι υπερσύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστοτόπους παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών η δε χρήση τους γίνεται με ευθύνη των ιδίων. Η εταιρεία μας δεν παρακολουθεί ή ελέγχει και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου ούτε για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν υποστεί ο χρήστης ή ο εξοπλισμός του από επίσκεψη σε ιστότοπο τρίτου.

Για τη δημιουργία οποιωνδήποτε υπερσυνδέσμων προς τον ιστότοπο της LOGIFER ΕΠΕ θα πρέπει πρώτα να ληφθεί άδεια από την εταιρεία. Η LOGIFER ΕΠΕ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο οποιουδήποτε ιστότοπου συνδέεται με τον ιστότοπο της LOGIFER ΕΠΕ. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε οποιαδήποτε στιγμή την κατάργηση υπερσυνδέσμων προς τον ιστότοπο της ετιαρείας μας δίχως την ανάγκη αιτιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή ο διαχειριστής του ιστοτόπου είναι υποχρεωμένος να διαγράψει άμεσα αυτόν τον υπερσύνδεσμο.

 

Η επίσκεψή σας στον ιστότοπο της LOGIFER ΕΠΕ συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή σας των παραπάνω όρων χρήσης.