Για την υποστήριξη της εταιρείας σας: 210-9483490

Λύσεις High Availability-Clusters

Εφαρμογές με μεγάλες απαιτήσεις διαθεσιμότητας

Το cluster είναι η λύση για τις εταιρείες

που απαιτούν αδιάκοπη διαθεσιμότητα δεδομένων & υπηρεσιών

Ανάλογα με το κόστος της διακοπής των λειτουργιών ενός δικτύου, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίσουμε τις πιθανότητες διακοπών. Έτσι επιλέγουμε π.χ. servers οι οποίοι να έχουν πλεονασμό (redundancy) σε δίσκους, τροφοδοτικά, κάρτες δικτύου κ.λπ. Όταν όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση των εργασιών, ακόμη και στην περίπτωση προβλήματος του server (ή διακοπής για εγκατάσταση ενημερώσεων, upgrades κ.λπ.), τότε προχωράμε στις λύσεις clustering.

Ένα failover cluster αποτελείται από ανεξάρτητους servers που δουλεύουν ως σύνολο για να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα των συστημάτων που φιλοξενούν. Οι servers του cluster (αποκαλούνται nodes) συνδέονται με φυσικά καλώδια και τρέχουν κατάλληλο λογισμικό (το οποίο παρέχεται από τον Windows Server). Αν σταματήσει κάποιος server, τότε αναλαμβάνουν άλλοι να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές (μια διαδικασία γνωστή ως failover).

Logifer clusters

Ανάλογα με το κόστος της διακοπής των λειτουργιών ενός δικτύου, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίσουμε τις πιθανότητες διακοπών. Έτσι επιλέγουμε π.χ. servers οι οποίοι να έχουν πλεονασμό (redundancy) σε δίσκους, τροφοδοτικά, κάρτες δικτύου κ.λπ. Όταν όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση των εργασιών, ακόμη και στην περίπτωση προβλήματος του server (ή διακοπής για εγκατάσταση ενημερώσεων, upgrades κ.λπ.), τότε προχωράμε στις λύσεις clustering.

Logifer clusters

Ένα failover cluster αποτελείται από ανεξάρτητους servers που δουλεύουν ως σύνολο για να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα των συστημάτων που φιλοξενούν. Οι servers του cluster (αποκαλούνται nodes) συνδέονται με φυσικά καλώδια και τρέχουν κατάλληλο λογισμικό (το οποίο παρέχεται από τον Windows Server). Αν σταματήσει κάποιος server, τότε αναλαμβάνουν άλλοι να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές (μια διαδικασία γνωστή ως failover).

Logifer clusters

Συνήθως η διάταξη αποτελείται από δύο ή περισσότερους servers, οι οποίοι συνδέονται με σύστημα SAN, στο οποίο φυλάσσονται τα δεδομένα. Η σύνδεση μπορεί να είναι iSCSI, fiber ή SAS. Στο SAN έχουμε τα Virtual Machines τα οποία περιέχουν τις εφαρμογές και τα οποία χρησιμοποιούν τη CPU, τη RAM και τις κάρτες δικτύου των servers. Στην πιο απλή περίπτωση, ενός Failover Cluster με δύο nodes, τα VMs τρέχουν στον έναν server (active), ενώ ο δεύτερος (passive) λαμβάνει τα σήματα ότι ο πρώτος είναι σε λειτουργία. Σε περίπτωση που χρειαστεί να σταματήσουμε τον πρώτο server, τότε μεταφέρουμε τη λειτουργία των VMs στο δεύτερο server, κάτι που γίνεται “live”, χωρίς οι χρήστες να αντιληφθούν διακοπές. Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο σταματήσει ξαφνικά ο πρώτος, τότε αυτόματα τα VMs θα ξεκινήσουν στο δεύτερο server, και οι χρήστες θα αισθανθούν μια πολύ μικρή διακοπή.

Επομένως, για εφαρμογές με μεγάλες απαιτήσεις διαθεσιμότητας οι οποίες δεν μπορούν να έχουν downtime, κατανέμουμε τα φορτία σε cluster με περισσότερους από έναν servers.

Συνεργαζόμαστε με τους κορυφαίους προμηθευτές πληροφορικής

microsoft logo
sophos logo
APC logo
FORTINET logo
Trend Micro logo

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να έχουμε μια φιλική συζήτηση με ειδικούς στην
αναβάθμιση του δικτύου σας και στα οφέλη που σας δίνει αυτή, στη συνέχεια.

Ας μιλήσουμε