Για την υποστήριξη της εταιρείας σας: 210-9483490

Μετατροπή δικτύου από workgroup σε domain

Ποιο δίκτυο είναι το κατάλληλο για εσάς;

Workgroup ή Domain;

Κάθε δίκτυο αποτελείται από έναν αριθμό υπολογιστών (PCs, laptops, servers, tablets κ.λπ.) και άλλων συσκευών (όπως printers, scanners), οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους ώστε να μοιράζονται τις πληροφορίες. Αν το δίκτυό σας αποτελείται από συσκευές Windows, υπάρχουν δύο τρόποι οργάνωσης: Workgroup ή Domain. Γενικά, δίκτυα workgroup είναι τα οικιακά ή μικρά δίκτυα γραφείων, ενώ μεγαλύτερα δίκτυα είναι οργανωμένα ως domain. Αν έχετε ένα δίκτυο που πλησιάζει τους δέκα υπολογιστές και είναι ακόμη σε workgroup, είναι καιρός να περάσετε σε domain. Βεβαίως ο καθοριστικός παράγοντας δεν είναι μόνο η διαχειριστική ευκολία, αλλά το πόσο σημαντικό είναι για την εταιρεία σας οι δυνατότητες ασφάλειας και ελέγχου που προσφέρει και που δεν είναι εφικτές χωρίς την οργάνωση αυτή.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τις διαφορές ανάμεσα στους δύο τρόπους οργάνωσης, ώστε να επιλέξετε αυτό που είναι πιο κατάλληλο για τη δουλειά σας.

Logifer Workgroup Se Domain

Workgroup

Η βασική διαφορά τους είναι το πώς γίνεται η διαχείριση των υπολογιστών και λοιπών πόρων του δικτύου. Σε ένα δίκτυο workgroup, όλοι οι υπολογιστές είναι ισότιμοι και δεν υπάρχει κεντρικός έλεγχος. Πολλές φορές οι χρήστες κάθονται στους υπολογιστές και δουλεύουν χωρίς να δώσουν κωδικούς (password), εφόσον η ασφάλεια δεν είναι θέμα.

Συνήθως, θεωρούμε κάποιον από τους υπολογιστές ως server (πολλές φορές και αυτός τρέχει τα απλά Windows) και εκεί φυλάμε τα κοινόχρηστα αρχεία. Για να έχει κάποιος πρόσβαση σε αυτόν από έναν άλλο υπολογιστή, θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί στον server ένας συγκεκριμένος λογαριασμός για το χρήστη. Έτσι, θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτόν τον λογαριασμό σε κάθε υπολογιστή στον οποίο θα θέλαμε ο χρήστης αυτός να έχει πρόσβαση, π.χ. για να ανοίξει ένα αρχείο. Αυτό, όπως είναι ευνόητο, δεν είναι πρακτικό αν έχουμε πολλούς υπολογιστές. Θέματα όπως αυτό, μαζί με τα θέματα ασφάλειας και κεντρικού ελέγχου, κάνουν τη χρήση των workgroups να περιορίζεται σε δίκτυα με λίγους μόνο υπολογιστές.

Domain

Αντίθετα, τα domains προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες κεντρικής διαχείρισης και έτσι μπορούμε να έχουμε δίκτυα domains με χιλιάδες υπολογιστές. Σε ένα τέτοιο δίκτυο υπάρχει ένας ξεχωριστός server ο οποίος έχει το ρόλο του ελεγκτή (domain controller) και ο οποίος ελέγχει την ασφάλεια και τα δικαιώματα όλων των χρηστών και των υπολογιστών του δικτύου. Όταν κάνουμε login σε έναν υπολογιστή σε domain, αυτός που ελέγχει τους κωδικούς μας είναι ο domain controller και όχι ο υπολογιστής μας, ο οποίος στη συνέχεια, εφόσον περάσουμε, διαχειρίζεται όλα τα δικαιώματα που μας έχουν δοθεί στο δίκτυο, για παράδειγμα δικαιώματα πρόσβασης σε κοινόχρηστα αρχεία, σε εκτυπωτές, σε μονάδες αποθήκευσης κ.λπ. Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε ή να ανακαλέσουμε τα δικαιώματα των χρηστών του domain, καθώς επίσης να δημιουργήσουμε “πολιτικές” που να εφαρμόζονται σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου. Παράδειγμα τέτοιων πολιτικών μπορεί να είναι ένα μήνυμα που εμφανίζεται όταν οι χρήστες κάνουν login, οι ρυθμίσεις του desktop, η άρση της δυνατότητας των χρηστών να εγκαθιστούν εφαρμογές στους υπολογιστές, ο καθορισμός του ελάχιστου αριθμού χαρακτήρων των κωδικών τους, οι ώρες που μπορούν να έχουν πρόσβαση στους υπολογιστές και πάρα πολλές ακόμη. Έτσι, μπορούμε να έχουμε ένα καλά οργανωμένο και ελεγχόμενο δίκτυο.

Στη LOGIFER η ασφάλεια και προστασία του δικτύου και των δεδομένων σας είναι πρωταρχικής σημασίας. Έχουμε μετατρέψει μεγάλο αριθμό δικτύων από workgroup σε domain και γνωρίζουμε, καλά, το πώς να το κάνουμε, ώστε να έχετε τη μικρότερη δυνατή ενόχληση, και το κυριότερο, γνωρίζουμε πώς να αξιοποιήσουμε τη νέα αυτή οργάνωση για να ανεβάσουμε το επίπεδο ασφάλειάς σας.

Συνεργαζόμαστε με τους κορυφαίους προμηθευτές πληροφορικής

microsoft logo
sophos logo
APC logo
FORTINET logo
Trend Micro logo

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να έχουμε μια φιλική συζήτηση με ειδικούς στην
αναβάθμιση του δικτύου σας και στα οφέλη που σας δίνει αυτή, στη συνέχεια.

Ας μιλήσουμε